Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Du kan få tilskud til frivilligt socialt arbejde, hvis det frivillige arbejde bliver udført af en frivillighedsorganisation eller en forening, som har en bestyrelse, et regnskab og på tilstrækkelig faglig baggrund kan garantere for kvaliteten af arbejdet.

Frivillighedspolitik og retningslinjer

Økonomisk støtte kan i princippet søges til alle områder indenfor frivillighedsarbejdet på det sociale område. Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune har vedtaget en frivillighedspolitik, og Social- og Sundhedsudvalget har vedtaget retningslinjer for behandling af ansøgninger. Begge dele kan ses på kommunens hjemmeside under Om Kommunen > Politikker og Planer > Politikker og Aftaler > Frivillighedspolitik, tryk på link her.

Hvornår kan du søge?

Der er 3 ansøgningsrunder til tilskudsåret 2018.

1. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering i oktober måned 2017 i lokalavisen og på Thisted Kommunes hjemmeside tages der den 5. december 2017 stilling til uddeling af cirka 2/3 af Thisted Kommunes budgetbeløb til frivilligt socialt arbejde for 2018. Ansøgninger modtaget senest mandag den 13. november 2017 kl. 08.00 tages med i denne vurdering. Ved denne fremgangsmåde sikres det, at frivillige organisationer, som har udgifter, der har karakter af egentlig drift, forud for budgetåret kender det økonomiske grundlag for det kommende års drift, eksempelvis til dækning af lokaleudgifter og lønninger. Bevilgede beløb overføres først i januar måned, så de automatisk indgår i foreningernes 2018 regnskabsår.

2. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i februar måned 2018 tages der marts/april 2018 stilling til uddeling af en del af det resterende budgetbeløb. Ansøgninger modtaget før den 1. marts medtages i denne vurdering.

3. ansøgningsrunde: Efter forudgående annoncering på Thisted Kommunes hjemmeside i juni måned tages der september 2018 stilling til uddeling af den sidste del af budgetbeløbet. Ansøgninger modtaget før den 1. august medtages i denne vurdering.

Ansøgninger fra nystartede foreninger og nye væsentlige tiltag vil - uanset ovenstående ansøgningsfrister - løbende blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget til afgørelse.

Hvordan søger du?

Du søger ved at trykke på følgende link: Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde

Vær opmærksom på

  • at ansøgningsskemaet, som har været anvendt tidligere år, derfor ikke vil kunne anvendes til at søge tilskud
  • at fysisk afleverede ansøgningsskemaer og bilag eller fremsendt på mail derfor heller ikke modtages

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde kræver, at I som forening har et cvr.nr. med tilhørende NEM-konto jf. lov om offentlige betalinger m.v. samt et NEM-ID nøglekort. Du kan hente hjælp på hjemmesiden hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde til at få dette gjort, se følgende link: Sådan registrerer I jeres forening med cvr.nr. og NEM-konto

Krav om regnskab og evaluering

Som noget nyt skal der aflægges regnskab og evaluering for tildelte midler i tilskudsåret 2018. Det sker også online og fristen herfor er 30. april 2019. Følgende link skal anvendes ved aflæggelse af regnskab og evaluering: Regnskab og evaluering

Kommunen vil senest 1 måned før fristens udløb sende påmindelse ud til dem, som har modtaget tilskud i 2018.

Hvor kan du hente hjælp?

Thisted Kommunes koordinator på frivilligheds- og ældreområdet, Lise Volder Jensen, har de fleste mandage kontortid i FrivilligThy, Nytorv 8, Thisted kl. 10-14, hvor hun kan være behjælpelig med diverse spørgsmål. Hun vil også kunne kontaktes på tlf. 20 27 35 85 eller på mail lvkj@thisted.dk.

Ros til Thisted Kommune på Frivillighedskonferencen

Socialminister Karen Ellemann (V) roste Thisted Kommune i en videohilsen til konferencen Frivillighed 2016, som blev afholdt i Vejen d. 15. september 2016. Ud fra socialministerens besøg hos FrivilligThy i Thisted d. 16. august 2016 var der 3 ting, der fik ministerens opmærksomhed; de mange ildsjæle i kommunen, Thisted Kommunes officielle frivillighedspolitik samt FrivilligThy som central aktør.

Se ministerens videohilsen her: https://www.youtube.com/watch?v=BRkC6TrwBUw&feature=youtu.be

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: fritid@thisted.dk