Booking af lokaler

Folkeoplysende foreninger kan booke lokaler til afvikling af foreningens aktiviteter. Lokalerne kan både være kommunale lokaler og/eller lokaler og faciliteter i de selvejende og kommunale haller.
Foreninger, som er godkendt efter folkeoplysningsloven, har ret til at låne ledige kommunale lokaler.

Med kommunale lokaler menes: lokaler på skoler, kommunale haller (Thy-Hallen, Munkehallen og Sydthy Svømme- og Kurbad), samt kommunale idrætsanlæg.

Nogle kommunale lokaler kan lånes gratis, mens der for andre opkræves et gebyr.

Booking af lokaler

Lån og booking af kommunale lokaler sker via IT-systemet Conventus, der er et gratis værktøj  for folkeoplysende foreninger.

Forening, institutioner, firmaer, privat personer og andre interesserede kan leje lokaler og faciliteterne i de selvejende haller.

Thisted Kommunes fritidsportal kan du ved klik på booking og søg, se hvornår der er ledige lokaler i selvejende idrætshaller.

Conventus

Folkeoplysende foreningers booking af de selvejende haller sker via IT-systemet Conventus.

Institutioner, Privatpersoner, firmaer og lign. som ikke er godkendt som folkeoplysende foreninger, kan henvende sig direkte til hallen om leje af ledige lokaler - hvornår der er ledige lokaler kan ses på Fritidsportalen.

Vejledninger om IT-systemet Conventus.

Kontaktperson:

Ole Jørgensen
Sektionsleder, Kultur og Fritid
OLEJ@thisted.dk
9917 2456

Kontaktinfo

Kultur og Fritid
Asylgade 30
7700 Thisted

KulturRummet
Tingstrupvej 13
7700 Thisted

Telefon 99 17 17 17
E-mail: fritid@thisted.dk