Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Breddeidræt

Thisted Kommune var i perioden 2014 til 2016 udpeget af Kulturministeriet og Nordeafonden, som en af Danmarks 7 breddeidrætskommuner. Siden afslutningen af projektperioden har Thisted Kommune implementeret flere af projekterne, således at de i dag er en naturlig del af fritidsektionens opgaver.
Ud af Thisted Kommunes ca. 230 godkendte folkeoplysende foreninger er ca 160 idrætsforeninger med breddeidrætsaktiviteter. Efter Breddeidrætskommuneprojektets ophør i 2016 er følgende tiltag blevet en fast del af Thisted Kommunes arbejde for at fremme breddeidrætsdeltagelsen blandt kommunens borgere:

  • Folkeskolernes SFO'er tilbyder foreningsaktiviteter i SFO-tiden med indsatsen "Forenings-SFO"
  • Thisted Kommunes fritidssektion udbyder gratis træneruddannelse til unge lederspirer fra 6.-10.klasse i samarbejde med DGI Nordjylland
  • Thisted Kommunes fritidssektion er tovholder på et "Haludviklingsnetværk" som har til formål at sikre moderne og bæredygtige idrætsfaciliteter i hele kommunen.
  • Sundhedsafdelingen udbyder "Motionsambassadøruddannelser" til arbejdspladser med henblik på at udvikle indsatser vedr "Motion på arbejdspladsen"
  • Thisted Kommunes fritidssektion er tovholder på udvalget "Folkeskolernes Idrætsforum" som organiserer skoleidrætsstævner
  • Thisted Kommunes fritidssektion og undervisningsafdeling samarbejder tæt om tiltag, der kan sikre implementering af "Den Åbne Skole" og "45 minutter omdagen" i forbindelse med Folkeskolereformen
På Thisted Kommunes fritidsportal kan du se en oversigt over foreninger i dit lokaleområde. Thisted Kommunes fritidsportal

Hvis du er frivillig i en af Thisted Kommunes godkendte folkeoplysende foreninger eller gerne vil starte en forening, så Læs mere på Thistedfritid.dk

Fritidssektionen i Thisted Kommune afholder løbende kurser og arrangementer, som er åben for alle typer af frivillige i de folkeoplysende foreninger.

Tilmelding til aktuelle kurser og arrangementer

 

 

Kontaktperson:

Mathilde Almdal-Bjørnstad
Foreningskonsulent
mab@thisted.dk
99 17 24 56

 

 

Kontaktinfo

Undervisning
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: folkeskole@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
onsdag
 08.00 - 15.00

Torsdag
 
 08.00 - 17.00

Fredag

 08.00 - 13.00