UNDERVISERE


Mette Grønlund
Hørekonsulent


Anita Andersen Munch
Høreomsorgskonsulent
 
 


Høreområdet

Har du problemer med at høre?

KommunikationsCenter Thisted tilbyder gratis professionel undervisning, rådgivning og vejledning til personer med hørevanskeligheder.

Alle er velkomne!

Uanset om du har høreapparat eller ej - og uanset om du har lånt et høreapparat i regionen eller købt det privat, så er du velkommen i Høreafdelingen. Det eneste vi kræver er, at du har folkeregisteradresse i Morsø eller Thisted Kommune.

Har du brug for praktisk hjælp, rådgivning, undervisning eller hjælpemidler?

Hvis du får brug for hjælp, vejledning, efterjustering, høretekniske hjælpemidler, problemløsning eller høreundervisning er du meget velkommen til at kontakte os.

Hos høreomsorgshjælperne kan du få undervisning i at passe og vedligeholde dit høreapparat. De kan også hjælpe dig med at udskifte slanger, batterier, filtre og lignende.

Hos hørekonsulenten kan du få:

 • undervisning i vedligeholdelse og betjening af høreapparat og tekniske hjælpemidler
 • undervisning i høretaktik
 • rådgivning i forbindelse med tilvænningsvanskeligheder
 • servicering af høreapparat og tekniske hjælpemidler
 • justering af høreapparater
 • oplysning om høretekniske hjælpemidler, samt hjælp til at søge om relevante hjælpemidler
 • hjælp ved problemer på arbejdspladsen på grund af dårlig hørelse
 • svar på øvrige spørgsmål eller problemer der er relateret til hørelsen
 • vejledning om andre instanser og evt. henvisning til disse
 • undervisning om tinnitus - hvad er det? hvad kan der gøres? og hvordan lever man med det?
 • høreundervisning til CI-opererede

Har du brug for høreapparat?

Høreapparater kan lånes gratis af regionen - eller købes privat. Hertil kan søges om tilskud fra regionen. Der kan forekomme egenbetaling ved privat køb.

Oversigt over offentlige og private høreklinikker samt ørelæger

Høreklinikken på Sygehus Thy-Mors

Høreapparater kan som hovedregel udskiftes hvert 4. år.

Høretekniske hjælpemidler

Hvis din hørelse er meget nedsat, og du ikke kan få tilstrækkelig hjælp af høreapparater, kan du muligvis have glæde af høretekniske hjælpemidler.

Kommunikationscenterets hørekonsulent kan rådgive dig om, hvilke muligheder der er ligesom hun kan hjælpe dig med afprøvning og evt. ansøgning.

Der findes mange forskellige slags hjælpemidler f.eks.:

 • Forstærker-telefon
 • Bluetooth-udstyr til eksempelvis mobiltelefon eller TV
 • Teleslynge til fjernsynet
 • Mikrofon til brug ved møder, konferencer mv.

Udlån af tekniske hjælpemidler fra kommunen er gratis.

Kurser

Hørekonsulenten afholder kurser efter behov, f.eks.:

 • Tinnituskurser
 • Kurser for hørehæmmede og deres pårørende

Foredrag

Hørekonsulenten kommer gerne ud og holder foredrag om hørelse, hørenedsættelse, høreapparater eller tinnitus. Det kan fx være for personale i ældreplejen eller for pensionistforeninger eller andre relevante foreninger eller personalegrupper.

Batterier og slanger til høreapparater bestilles her

Filtre, dampere, kupler mv. bestilles hos høreapparatproducenten (fx Oticon) eller der hvor du fik høreapparatet.


Links til hjemmesider om hørelse, hørenedsættelse og div. teknik:

https://hoereforeningen.dk/bestil-skrivetolk/  (bestilling af skrivetolk)

http://www.cfd.dk/TOLKE.aspx (bestilling af alle former for tegnsprogsbaseret tolkning, herunder TSK og taktil og haptisk tolkning)

www.horelse.info (Danmarks største uafhængige portal om lyd, hørelse og høreproblemer)

http://socialstyrelsen.dk/handicap/horehandicap (Socialstyrelsen)

www.hoereforeningen.dk (Høreforeningen)

www.cochlearimplant.dk (Cochlear Implant Foreningen - CIF)

www.deaf.dk (Danske Døves Landsforbund)

www.cfd.dk (Center for Døve)

www.cbg.dk (Castberggård Højskole)

www.oticon.dk (Oticon høreapparater)

http://www.bernafon.dk/Consumers.aspx (Bernafon høreapparater)

www.widex.dk (Widex høreapparater)

www.phonak.dk (Phonak høreapparater)

www.gnresound.dk (Resound høreapparater)

https://www.bestsound-technology.dk/ (Siemens høreapparater)

http://www.comfortaudio.com/dk/ (Comfort Audio)

http://www.phonicear.dk/ (Phonic Ear)

www.faber-lyd.dk (Fabers Høreteknik)