Dagplejen i Thisted Kommune tilbyder dagplejepladser til børn i alderen 0 - 2 år.

For at skrive dit barn op til en plads, skal du benytte den digitale pladsanvisning

Nyhed - læs dagplejens informationsbrochure "Velkommen i dagplejen"

Du kan desuden følge os på Facebook som "Thisted Dagpleje"

Takster 2019

Læs Thisted Kommunes administrationsgrundlag for Pladsanvisningen

I Thisted kommunale dagpleje arbejder vi med ICDP, der er en anerkendt relations- og ressourceorienteret pædagogik, hvor vi støtter barnets udvikling gennem 8 samspilstemaer. Se vores brochure her

 

 

Tilladelse til brug af regnslag

Sundhedsstyrelsen anbefaler at regnslag til barnevogne kun anvendes ved transport og ikke når barnet står og sover i vognen. Begrundelserne herfor er, at der kan være risiko for at barnet kan trække regnslaget ind med risiko for kvælning, hvis elastikken er slap, samt at der kan være risiko for at barnet ikke får tilstrækkeligt med luft. Udtaget er dog DVN mærket regnslag, der er godkendte.

Dagplejen i Thisted kommune har besluttet at der kan dispenseres fra Sundhedsstyrelsens anbefaling; Dette kræver at forældrene er bekendte med Sundhedsstyrelsens anbefaling og at forældrene /dagplejeren sikrer at regnslaget er fastgjort forsvarligt. Hent tilladelse til underskrift her.