Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er et forum, hvor virksomheders arbejde med bæredygtighed
videreudvikles.

Alle typer af virksomheder i medlemskommunerne kan tilmelde sig netværket og få inspiration til, hvordan der med økonomiske, sociale og miljømæssige fordele kan arbejdes med bæredygtighed.

Formål

Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem målrettet indsats i retningen af
miljø- og energimæssig bæredygtighed. Der samarbejdes om optimeringer af fx energi- og ressourceanvendelsen. Desuden
gives der inspiration til innovation og udvikling af nye forretningsmodeller inden for grøn omstilling.

Handlinger

Som medlem af NBE er det muligt at få en bæredygtighedsscreening af virksomheden. På screeningen får virksomheden
besøg af et hold med repræsentanter fra Aalborg Universitet, Eniig (tidligere Energinord), kommunen og erhvervskontoret.

Virksomheden stiller med relevante funktionsmedarbejdere og/eller ledelsen. Resultatet af screeningen er en
liste med mulige indsatsområder. Herudfra udvælger virksomheden de projekter, der ønskes igangsat i samarbejde med
NBE.

En anden service i netværket er et samarbejde omkring strategisk udvikling inden for grøn omstilling. I netværket kaldes
dette forløb “Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling“.

Netværksmøder

  • Afholdes 4 gange årligt 
  • Foregår hos de deltagende virksomheder 
  • Er tematiseret efter ønsker

i 2019 afholdes møderne på følgende datoer:

  • 27. marts: NBE netværksmøde om bæredygtig produkktion 3.0. Mødet er åben for alle
  • 23. april: NBE netværksmøde + generalforsamling. OBS: Kun for medlemmer af NBE
  • 9. maj: cirkulær økonomi i praksis. OBS: Kun 50 pladser efter først til mølle
  • 27. juni: NBE netværksmøde om byggeri
  • 12. september: NBE netværksmøde om de 17 verdensmål. OBS: Kun for medlemmer af NBE.

Ud over de større netværksmøder afholdes der andre møder ca. en gang om måneden. Læs mere omkring netværket og hvad de kan tilbyde i produktbladet eller på https://nben.dk/

Projekt for små og mellemstore virksomheder (SMV 2017 - 2019)

Projekt ”Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder” er igangsat af
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBE) i tæt samarbejde med alle nordjyske kommuner. Projektet
har til hensigt at gøre Nordjylland grønnere og samtidigt øge bundlinjen for de deltagende virksomheder.

Projektet er støttet af EU gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og er tildelt ca. 11,4 mio. kr., hvor der
desuden er medfinansiering på samme beløb. Det vil sige at projektets samlede budget ligger på ca. 22,8 mio. kr.
100 nordjyske virksomheder søges til projektet

Vi søger 100 små og mellemstore virksomheder til deltagelse i projektet. Projektet inkluderer identificering af potentialet
inden for energi- og ressourceoptimering på din virksomhed. Ud fra det identificerede, får din virksomhed udarbejdet
en skræddersyet ressourceplan med kortlagte potentialer for besparelser. Herefter er det muligt at søge støtte på
60.000 kr. til et valgfrit konsulentforløb, der skal bidrage til at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten.

Læs mere om projektet i flyeren (PDF) 

Er du interesseret i at deltage i projektet eller i at høre mere, så kontakt os på: Maya Zepeda-Riis, mzr@thisted.dk, 99 17 22 52


Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk