Digital Post til erhverv

Fra 1. november 2013 blev det lovpligtigt for alle virksomheder, foreninger og andre med et CVR-nummer at have en digital postkasse på virk.dk til at kommunikere med og modtage Digital Post fra det offentlige.

Postkassen er gratis og kan oprettes på virk.dk

Det kræver en NemID medarbejdersignatur at oprette en digital postkasse. På www.virk.dk/postkasse kan du finde vejledninger til både Digital Post og NemID.

 

Erhvervsstyrelsen (virk.dk) er ansvarlig myndighed for digital postkasse til virksomheder og foreninger.

 

I den digitale postkasse får virksomheder og foreninger vigtige meddelelser om fx sygedagpenge, straffeattester, bilsyn og årsregnskab. Det er den enkelte virksomheds og forenings ansvar at læse posten som lander heri.

Med en digital postkasse kan din virksomhed/forening: 

 • Få adgang til sikker kommunikation med det offentlige. Kravet til en krypteret forbindelse giver garanti for, at ingen uvedkommende får adgang til oplysningerne 
 • Samle al virksomhedens digitale post i samme postkasse. Det gælder også post fra e-Boks 
 • Opbevare virksomhedens digitale post nemt og overskueligt i digitale mapper
 • Skrive til det offentlige og modtage digitalt svar – adressebogen gør det er nemt at finde den rette modtager.

 

Hjælp til Digital Post

På virk.dk kan du læse mere om, hvordan din virksomhed tilmelder sig Digital Post. Du kan også bruge virk.dk's hjælpesektion til at få svar på dine spørgsmål om Digital Post.

Gå til hjælpesiden på virk.dk (nyt vindue)

 

Spørgsmål om NemID medarbejdersignatur - Nets DanID:

Telefon: 72 24 70 90

 

Spørgsmål om den digitale postkasse - e-Boks:

Telefon: 38 17 11 87

 

Spørgsmål om andet - Virk support:

Telefon: 72 20 00 30

Åbningstid 9.30 og 14.30

 

Forskel på den digitale postkasse på virk.dk og e-Boks

Den digitale postkasse på virk.dk og e-Boks er ikke det samme.

 

I den digitale postkasse på virk.dk modtager virksomheder og foreninger post fra alle offentlige myndigheder og virksomheder/foreninger kan både svare og skrive nye breve digitalt til myndighederne.

 

I e-Boks modtager virksomheder og foreninger post fra andre private virksomheder, fx banken.

 

En virksomhed eller forening er ikke automatisk tilmeldt den digitale postkasse, fordi den har en e-Boks. Har en virksomhed/forening både en digital postkasse på virk.dk og e-Boks, vil den få den samme post i begge postkasser. Virksomheden behøver altså kun se virksomhedens post ét sted.

 

Fritagelse for Digital Post

Virksomheder, foreninger og andre med et CVR-nummer kan blive fritaget, hvis de ikke kan få en internet-forbindelse på mindst 512kb downstream.

 

 

Hvis en virksomhed, foreninger og andre med et CVE-nummer ønsker at søge om at blive fritaget for Digital Post, kan anmodningen ske på følgende to måder: 

 

 • En tegningsberettiget (fx direktør eller et medlem af foreningens bestyrelse) for virksomheden møder personligt op i Borgerservice i den kommune, hvor virksomheden er beliggende og afleverer anmodningen. Vælges denne anmodningsform, udfylder den tegningsberettigede side 1 i blanketten FD 005
 • En fuldmagtshaver møder personligt op i Borgerservice i den kommune, hvor virksomheden er beliggende og afleverer anmodningen. Vælges denne anmodningsform, udfylder den tegningsberettigede og fuldmagtshaveren side 2 i blanketten FD 005.

 

Læs mere om fritagelse  (nyt vindue)

 

Hjælp på Thisted bibliotek

Der er hjælp at hente på Thisted Bibliotek. Thisted Biblioteket hjælper blandt andet virksomheder og foreninger med at: 

 • Komme i gang med at bruge en computer 
 • Oprette NemID medarbejdersignatur (hed tidligere digital medarbejdersignatur) som giver
  adgang til selvbetjening på nettet 
 • Modtage post som det offentlige sender til din forening eller virksomhed via den digitale postkasse 
 • Starte virksomhed og ændre oplysninger om virksomheden 
 • Sende elektronisk faktura til det offentlige 
 • Indberette moms 
 • Indberette syge- og barselsdagpenge med NemRefusion

 

Kontakt Carsten Güllich-Nørby eller Kristian Agerholm på Thisted Bibliotek på telefon 99 17 28 00 og få en snak om dine muligheder.

 

Kontaktinfo

Center for Digitalisering og Borgerservice

Borgerservice:
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17

IT og Digitalisering
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 20 00
IT@thisted.dk

Send sikker post

Åbningstider:


Borgerservice Mandag 
 - onsdag
 10.00 - 14.30
Torsdag  10.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00
 
IT og Digitalisering
 
Mandag - onsdag   08.00 - 15.00
Torsdag   08.00 - 17.00
Fredag  08.00 - 14.00