EUC Nordvest


EUC Nordvest dækker et bredt spektrum af kompetencegivende uddannelser.

Her finder du (HHX) Handelsgymnasiet, (HTX) Teknisk Gymnasium, (HG) Handelsskolens Grunduddannelse, tekniske erhvervsuddannelser, jordbrugsuddannelser og videregående uddannelser (Markedsføringsøkonom og Finansøkonom).  Du kan besøge centerets hjemmeside ved at følge dette link: www.eucnordvest.dk