Tilslutning til offentlig kloak

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggørelser den 1. februar 2016 - klagefrist den 29. februar 2016:

Tilladelse til udledning af spildevand til kloak - Sygehus Thy-Mors, Højtoftevej, Thisted.

Thisted Kommune har givet ny tilladelse til udledning af spildevand  fra Sygehus Thy-Mors. Spildevandet ledes til eksisterende kloaknet. I tilladelsen er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold i forhold til spildevand, herunder egenkontrol. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Tilladelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding på tlf. 99 17 22 35, e-mail: teknisk@thisted.dk.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk