Miljøgodkendelser til industri

Aktuelle offentliggørelser

Offentliggørelse den 10. april 2018 - klagefrist 8. maj 2018
§ 19 tilladelse til opstilling af 4000 liter tank til AdBlue, Hanstholm Container Service A/S, Industrihøjen 4, 7730 Hanstholm

§ 19 tilladelsen kan ses her. Klagevejledningen kan ses her.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding på tlf. 99 17 22 36, e-mail teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelse den 23. marts 2018 - klagefrist den 20. april 2018:
EPS Recycle A/S, Fremstilling af PS-granulater, Høgevej 7, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til etablering af virksomhed til fremstilling af PS-granulater på Høgevej 7, 7700 Thisted. I miljøgodkendelsen er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Maya Zepeda-Riis på tlf. 99 17 22 52, e-mail: teknisk@thisted.dk.

Offentliggørelse den 30. januar 2018 - klagefrist den 27. februar 2018:

Dansk Anodiserings Industri A/S, anodiseringsvirksomhed, Falkevej 8, 7700 Thisted

Thisted Kommune har givet miljøgodkendelse til etablering af virksomhed til anodisering på Falkevej 8, 7700 Thisted. I Miljøgodkendelsen er stillet vilkår til de væsentligste miljøforhold. Der er mulighed for aktindsigt i sagen. Miljøgodkendelsen kan ses her. Klagevejledning kan ses her.

Miljøgodkendelsen kan også ses i Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9 i Hurup. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Kristine Keiding på tlf. 99 17 22 35, e-mail: teknisk@thisted.dk. 

Offentliggørelser den 29. april 2016 - frist den 28. maj 2016:
Dansk Anodiserings Industri (DAI)– Indledning af revurdering af miljøgodkendelse.

Dansk Anodiserings Industri, Pantervej 20, Thisted skal have revurderet sin miljøgodkendelse til overfladebehandling af metal.

DAI´s miljøgodkendelse er fra 2006 og skal ifølge lovgivningen tages op til revurdering hvert 10. år. Ved revurderingen kan vilkår i miljøgodkendelsen ændres. Endvidere kan revurderingen føre til en opdatering af den miljøtekniske beskrivelse.

Når revurderingen er færdig, bliver afgørelsen annonceret med en klagefrist på 4 uger.  Ønsker du forinden at modtage udkastet til afgørelse, skal du henvende dig til teknisk forvaltning senest den 28. maj. 2016. Du har herefter mulighed for at kommentere udkastet inden for en frist på 2 uger.

 Udkast til afgørelse tilsendes ved henvendelse til Plan- og Miljøafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy.

http://www.thisted.dk/Service/Abonnement.aspx kan du tilmelde dig kommunens nyhedsmails

 Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. For en god ordens skyld, skal vi gøre opmærksom på, at alle indsendte kommentarer er omfattet offentlighedsloven.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Anna Brit Uldbjerg på tlf. 99 17 22 28, e-mail: teknisk@thisted.dk.


 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk