Tilslutning af julelys


Der er opstillet nye krav for tilslutningen af julebelysningen til gadelysanlæg. Der er to modeller for tilslutningen

Læs om:

Julebelysning tilsluttet det kommunale gadelysnet

Der har siden sammenlægningen af de tre Thy kommuner været forskellige måder at administrere julebelysningen på, ligesom der i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen med virkning senest pr. 1. juli 2010 er ændrede krav til tilslutning. 

Miljø- og Teknikudvalget (MTU) har den 3. september 2012 besluttet følgende fælles retningslinjer for opsætning og drift af julebelysning tilsluttet det kommunale gadelysnet. 

Der ydes ikke økonomisk tilskud til opsætning og tilslutning af julebelysning, men alle der ønsker, at opsætte julebelysning og tilslutte det til det kommunale gadebelysningsanlæg kan gøre det, såfremt tilslutningen sker korrekt i henhold til reglerne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Bek. nr. 12502 af 01/07/2001, afsnit 6, 811.55 Juleillumination o.l.

I Stærkstrømsbekendtgørelsen kræves det, at f.eks. julebelysning tilsluttet en gadelysinstallation skal sikres automatisk afbrydelse fra forsyningen ved fremførelse af en beskyttelsesleder til stikkontakter og andre tilslutningssteder. Beskyttelsesudstyr skal være en HPFI- eller HFI-afbryder, medmindre tilslutningsstedet er mindst 3 meter over terræn og er udenfor rækkevidde fra altaner, oplukkelige vinduer m.v. og sikret til sikringsklasse II. 

Thisted Kommune vil også have skabt sig et overblik over den etablerede julebelysning i kommunen, hvorfor der skal ske anmeldelse af  julebelysningen på anmeldelsesblanketten ”Anmeldelse af julebelysning”. Anmeldelsesblanketten skal derfor udfyldes og returneres til Thisted Kommune, Drifts- og Anlægsafdelingen, Kirkevej 9, 7760 Hurup Thy, Att.: Anlæg og Infrastruktur eller teknisk@thisted.dk senest ved etableringen af årets julebelysning. 

Thisted Kommune vil til korrekt tilsluttet, opsat og anmeldt julebelysning afholde udgiften til strømmen til julebelysningen over gadebelysningsanlægget.

Drifts- og Anlægsafdelingen har, jf. beslutningen i MTU, mulighed for at afmontere og fjerne ikke anmeldt og korrekt sikret og opsat julebelysning. 

For at overholde kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen kan korrekt tilslutning af julebelysning til gadebelysningsanlægget udføres efter følgende to modeller:

Model 1:
Der skal være et fast tilslutningssted, der er anbragt mindst 3 meter over terræn, og udenfor rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l. Stikkontakter der ikke er beskyttet med en fejlstrømsafbryder, og som tidligere er blevet monteret i forbindelse med julebelysning skal fjernes.

Der skal installeres fast tilslutningsdåse, udført som klasse II installation og monteret minimum 3 meter over terræn, og fastgjort til masten – evt. med spændebøjle. Fra dåsen føres et kabel indvendigt i masten til sikringsindsatsen.

Sikringsindsatsen skal være med 2 sikringer, således at julebelysningen har sin egen sikring. Hvis det medfører, at sikringsindsatsen skal skiftes, skal det være til Klasse II. Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør.

Tilslutning af lyskæder o.l. der tilsluttes efter model 1, skal være udført i klasse II materiel, og må ikke anbringes mindre end 3 meter over terræn og indenfor rækkevidde fra oplukkelige vinduer, altaner o.l..

Tilslutning og frakobling må kun udføres af en autoriseret el-installatør.

Model 2:
Der skal installeres en fejlstrømsafbryder (HPFI- eller HFI-afbryder) foran stikkontakter og tilslutningssteder til julebelysningen.

På gadebelysningsmasten kan der monteres en Lumipak juleboks eller tilsvarende, der er forsynet med sikring og HPFI relæ og godkendt efter DS/EN 60439. Juleboksene skal være af typen forsynet med CEE stik for strømudtag.

Julebelysningsboksen med strømudtag skal opsættes mindst 3 meter over terræn og være udenfor rækkevidde fra altaner, oplukkelige vinduer m.v.

Arbejdet skal udføres af en autoriseret el-installatør.

Lyskæder o.l. der tilsluttes efter model 2, kan være klasse I, men de skal være lovlige mht. bl.a. CE-mærkning og overensstemmelseserklæring.

Giver dette anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Drifts- og Anlægsafdelingen eller teknisk@thisted.dk  

Anmeldelsesblanketten kan hentes her

Kontaktinfo

Drift- og Anlæg
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54
E-mail: teknisk@thisted.dk