Trafiksikkerhed

Sikkerhed i trafikken er et vigtigt område. Derfor deltager Thisted Kommune ofte i landsdækkende kampagner om at højne trafiksikkerheden.

Stop sprit 2015-2016

Spritkørsel skal man ikke lave sjov med. Tværtimod taler statistikken sit klare, kedelige sprog:

 • 9 ud af 10 spritbilister er mænd.
 • Spritulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag aften eller nat.
 • I perioden 2009-2013 har omkring hver 5. trafikdræbte mistet livet i en spritulykke – dermed er alkohol stadig en af de største dræbere i trafikken.
 • Nordjylland indtager en kedelig andenplads i spirituskørsel – kun overgået af Region Sjælland.
 • Hver 6. spritbilist i Nordjylland er en ung nordjysk mand.

Alligevel tager de nordjyske kommuner humoren til hjælp, når spritkørsel skal stoppes blandt unge mænd mellem 18 og 15 år. Komikeren Daniel Hoff og kampagnen "Stop Sprit - helt ærligt" er en kæmpe succes, som du kan læse mere om i pressemeddelelsen "Komikeren Daniel Hoff er fanebærer på ny anti-spritkampagne".

Du kan også følge kampagne på Facebook og følge jyden udbrede sig om sine smarte måder at undgå spritdød blandt makkerne.

Kør bil, når du kører bil !!!

Uopmærksomhedskampagne uge 4 og 5  

70 % af de ting, der tager opmærksomheden findes i bilen. Det kan fx være at:

 • du taler i telefon eller læser/skriver SMS
 • du indstiller GPS eller radio
 • du samler ting op fra gulv eller handskerum
 • du spiser eller drikker
 • du tager dig af urolige børn eller taler med dine medpassagerer
 • du er stresset og har tankerne et helt andet sted.

Du ved godt, det er farligt. Og alligevel kan du måske ikke helt sige dig fri for at have gjort nogle af tingene. Fjerner du blikket fra trafikken i blot få sekunder, så har du hurtigt kørt mange meter i blinde.

Se videoen "Tag posen af hovedet"

Sænk farten - en lille smule betyder en hel del.

Sammen med næsten 190 af landets SFO'er har vi deltaget i den landsdækkende kampagne "Sænk farten". Børnene har malet plakater, der skal få deres forældre til at sætte farten ned på vejene.

Rådet for Sikker Trafik havde udloddet 5.000 kr. til den SFO, som malede den bedste plakat. Tilsvarende have Thisted Kommune udloddet 5.000 kr. til den bedste plakat blandt de deltagende SFO'ere i Thisted Kommune.

Blandt de deltagende SFO'ere blev plakaten malet af Liv O. Vangsgaard fra Sydthy Friskole valgt til at repræsentere Thisted Kommune i den landsdækkende konkurrence. Her sluttede Liv's plakat på en flot flot 2. plads. 

 

Livs klasse

Trafikhandlingsplan

Thisted Byråd vedtog den 20. august 2013 en samlet Trafikhandlingsplan for Thisted Kommune. Planen består af politiske målsætninger samt handlinger for trafikområdet for perioden 2013 til 2020 og ligger sig derved tæt op af den nationale handlingsplan for området.

Til planen hører en trafiksikkerhedsplan som for årene 2013 – 2015 beskriver, hvad vi i kommunen gør her og nu. Trafikken udvikler sig løbende, derfor er sikkerhedsplanen vedtaget for en væsentlig kortere periode, således at vi løbende er med udviklingen.

Trafikhandlingsplanen understøttes af 3 helt konkrete projektkataloger med forslag til løsninger.

Som baggrundsmateriale er der lavet en samlet uheldsanalyse for perioden 2007 – 2011 ligesom der er lavet uheldsrapport for 2012. Uheldsrapport for 2013 kan endnu ikke udarbejdes, idet alle data endnu ikke klar og registeret.

Trafikpolitiske målsætninger 2013-2020

Trafikhandlingsplan 2013-2020

Trafiksikkerhedsplan 2013-2015

Bilag til den samlede trafikhandlingsplan

Projektkatalog uheldsbelastede lokaliteter

Projektkatalog borgerundersøgelse

Projektkatalog skoleveje

Uheldsrapport 2012

Baggrundsmateriale

Uheldsrapport 2007-2011

Borgeranalyse

Skoleanalyse - Der er lavet særskilt analyse for hver enkelt skole, derfor er disse ikke vist her.