Salg af kort og digital kortdata

Her kan du se Thisted Kommunes priser på kortdata og kort.

Som følge af Regeringen og KL`s aftale om grunddataprogrammet, er geodata såsom de tekniske grundkort (FOT-kort), matrikelkort, højdekort, samt adressedata m.m. fritkøbt pr. 1. januar 2013. Det vil sige at disse typer data stilles frit til rådighed for alle.

Frie data leveres fremover via Geodatastyrelsen.

Betalingsvedtægt for konsulentydelser fra Kort & GIS-kontoret

Papirkort (print/plot)
 A4 (210 x 297 mm)

12,50 kr.

 A3 (297 x 420 mm)

20,00 kr.

 kr. A2 (420 x 594 mm)

30,00 kr.

 A1 (594 x 841 mm)

50,00 kr.

 A0 (841 x 1189 mm)

100,00 kr.

Konsulenthonorarer, materialeforbrug mm. pr. time 

552,00 kr.

 Porto/forsendelse i rør

75,00 kr.