Brug af offentlige veje og arealer

Hvis du skal anbringe en container til byggematerialer, holde en vejfest, lave en demonstration eller på anden vis gøre brug af dele af en offentlig vej eller areal, skal du søge om tilladelse først.

Råden over offentlige veje og arealer

Generelt skal du søge en tilladelse, når du holder et arrangement eller laver en aktivitet, der vil optage plads på en offentlig vej eller et areal. Det samme gælder, hvis du skal gøre brug af veje eller arealer i forbindelse med en aktivitiet, for eksempel et byggeri hvor du skal opstille en container til byggematerialer, eller have leveret fliser eller mursten.

Når du søger din tilladelse, skal du blandt andet fortælle hvilken type arrangement eller aktivitet, du ønsker at foretage dig, hvor mange, du forventer vil deltage samt hvor og hvornår det foregår.

Du søger ved at bruge selvbetjeningsløsningen "Udendørsarrangement på veje". Du finder den i den orange kasse.

Containere og skurvogne på trafikveje

Retningslinjer:

- Containere skal have reflekser på.
- Containerens ejer skal have påført navn og tlf.nr. på container.
- Containeren skal være afmærket med hvide blinkende lygter i
  lygtetændingstiden.
- Z 93 i lygtetændingstiden/gult blinksignal.
- Vognmanden er ansvarlig for at containeren står lovligt.
- Tilsyn rekvirent har ansvaret for at lys og skiltning virker.
  Og skal kontakte vognmand hvis det ikke gør.

Se oversigtskort her

 

Benyttelse gader og veje

Gågaderegulativ   
Regulativ for P-pladser
Arrangementer på offentlig vejarealer - pjece
Arrangementskiltning- og Plakatregulativ Almindelig servicevejvisning - pjece
Særlig servicevejvisning

Telte og selskabshuse kræver også tilladelse fra brandvæsnet

Du skal desuden søge om at