Fysisk handicappede

Her kan du læse om hjælp og støtte til borgere med fysiske handicaps

Du kan altid få råd og vejledning i afdelingen for handicap, psykiatri og socialt udsatte.

Din sagsbehandler vil i mange tilfælde primært fungere som tovholder. Dette er ofte nødvendigt i samarbejdet med de mange andre af kommunens afdelinger, som bevilger støtte til borgere med et fysisk handicap.

Borgere med fysiske funktionsnedsættelser er den primære målgruppe for visse ydelser, som efter konkret vurdering kan bevilges fra handicap- og psykiatriafdelingen.

borger.dk kan du finde vejledninger og evt. ansøgningsskema til fx hjælp i hverdagen (BPA), hjælpemidler, ledsageordning, støtte til nødvendige merudgifter og specialundervisning.

Kontaktinfo

Beskæftigelses-, Social- og Sundhedsforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
bss@thisted.dk