Transport til genoptræning, når du har en genoptræningsplan

Som hovedregel skal du selv sørge for transport til træning, men hvis din helbredstilstand forhindrer dig i at benytte offentlig transport, kan Træning og Rehabilitering arrangere transport.

Du er berettiget til befordringsgodtgørelse, hvis:
  • du modtager pension efter de sociale pensionslove (dog gælder efterløn og tjenestemandspension ikke), eller
  • afstanden mellem bopæl og genoptræningsstedet overstiger 50 km., eller
  • din tilstand udelukker befordring med offentlige transportmidler.

Transport til træning uden sygehusindlæggelse

Som hovedregel skal du selv sørge for transport til træning, men hvis din helbredstilstand forhindrer dig i at benytte offentlig transport, kan Træning og Rehabilitering arrangere transport.
Der ydes tilskud til befordring. Det vil sige, der er en egenbetaling for befordring på 40 kr. pr. kørsel.

Kontaktinfo

Ældre og Træning
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 20

Træning og Rehabilitering
Social-, Sundhed- og Kulturforvaltningen
Simons Bakke 37
7700 Thisted
Telefon 99 17 19 82
E-mail: traening@thisted.dk

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk


Åbningstider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag - onsdag   
08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 13.00