Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje kan tilbydes personer over 18 år, som på grund af varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp i almindelige daglige funktioner eller pleje og omsorg. Der skal være tale om, at egenomsorgen er så begrænset, at personen ikke kan udnytte den eksisterende sygesikringstandplejeordning.

Omsorgstandplejen omfatter

  • Regelmæssige forebyggende undersøgelser og evt. behandling. 
  • Regelmæssig afpudsning og fluorbehandling af naturlige tænder. 
  • Regelmæssig kontrol af slimhinder og proteser. 
  • Vejledning og praktisk demonstration i mund-, tand- og protesepleje.

Omsorgstandplejen administreres af Thisted kommunes Visitation og al behandling foregår i eget hjem udført af Hjemmetandlægen I/S. Det koster 510 kr. pr. år (2017) at være indmeldt i Omsorgstandplejen, og beløbet stiger en smule hvert år.

Her ud over er al behandling osv. gratis.

Læs mere om omsorgstandpleje her

Visitation til Omsorgstandplejen

For at kunne indmeldes i Omsorgstandplejen, skal man først visiteres af en af kommunens visitatorer. Ønsker man at visiteres til Omsorgstandplejen, kan man selv, ens familie eller eventuelt plejepersonale rette henvendelse til :

Visitation og Hjælpemiddeldepot
Industrivej 5, 7700 Thisted
tlf. 99 17 19 10  Mandag - onsdag kl. 8.00 - 15.00, torsdag kl. 8.00 - 17.00, fredag kl. 8.00 - 15.00
mail : visitation@thisted.dk  

Kommunens afgørelse om man er berettiget til at være indmeldt i Omsorgstandplejen kan ikke ankes til anden administrativ myndighed.Kontaktinfo

Visitation og hjælpemiddeldepot
Industrivej 5
7700 Thisted
Telefon: 99 17 19 10
E-mail: visitation@thisted.dk

Telefontider:

Mandag til onsdag kl. 08.00 - 15.00
Torsdag kl. 08.00 - 17.00
Fredag kl. 08.00 - 15.00