Coronavirus

Fra den 10. september er coronavirus ikke længere kategoriseret som samfundskritisk sygdom

Corona

Her på siden finder du de seneste informationer om coronavirus i Thisted Kommune. Vi håber at kunne give så god og relevant information som muligt, men lad os endelig vide om I skulle mangle noget.

Coronakampagne: Gør det for Thy.

Seneste nyt

Den 10. september 2021 ophører den nuværende kategorisering af covid-19 som en samfundskritisk sygdom. Derfor ophører vi i Thisted Kommune med at lave daglige opdateringer af vaccinetallene og dagens smittetal. Længere nede på denne side vil du fortsat kunne finde links til de sider, vi har opdateret tallene fra, så du fortsat selv kan holde dig opdateret på situationen.

Dagens smittetal

Du kan følge udviklingen i antallet af smittede i Thisted Kommune via linket her. 

Hvis du skulle være i tvivl om, hvordan smittevejen med corona foregår, så har Sundhedsstyrelsen lavet denne lille forklaringsvideo:

Dagens vaccinetal

Du kan følge udviklingen i antallet af vaccinerede i Thisted Kommune via linket her.

Undtagelse for test og vaccination

Personer, der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test er undtaget for krav om test og coronapas.

Fra den 1. juli bliver det et krav, at disse borgere kan fremvise dokumentation for deres udtagelse. Dokumentationen udstedes af borgerservice, og borgere, der er undtaget for test, kan fra den 25. juni henvende sig til borgerservice for at få dokumentationen udleveret.

Dokumentationen vil blive udleveret af kommunernes borgerservicecentre på baggrund af en tro- og loveerklæring, hvor borgeren skriver under på at have en gyldig sundhedsfaglig grund til undtagelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en specificeret liste over de sundhedsfaglige årsager, som er gyldig grund for undtagelse, og listen fremgår af erklæringen.


Hvis du er blandt de borgere, der er undtaget for test og vaccination, skal du bestille en tid i borgerservice for at få udarbejdet den gyldige dokumentation. Du bestiller tid her.

Affald og dagrenovation


Genbrugscentrene i Thisted, Hurup og Hanstholm fungerer efter normale åbningstider. I Thisted og Hanstholm er der desuden adgang med 24-7 ordningen. Hvis du ikke er tilmeldt 24-7 ordningen, så tilmeld dig. Husk desuden at holde afstand, spritte og medbring gerne dine egne redskaber, handsker m.v. til at tømme affald af på centrene. Der bliver samlet dagrenovation ind som normalt. 

Plejecentre

Der er åbent for besøg på alle plejecentre i Thisted Kommune, ligesom der er åbnet op for aktiviteter på samme måde som før coronavirus.

Vi anbefaler fortsat, at man lader sig teste inden et besøg, hvis man ikke har et gyldigt coronapas.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og ønsker også at besøgende følger disse vedr. håndhygiejne og afstand, så vi fortsat kan passe på hinanden.

Der kan derfor være lokaler, som kan rumme færre personer end tidligere, og der kan opleves særlige anbefalinger til, hvordan besøg afvikles på de enkelte steder, ud fra de erfaringer coronaperioden har givet os. 

 

Biblioteker

Biblioteket holder åbnet med betjening kl. 10-17 i Thisted og kl. 13-17 i Hurup og Hanstholm. Man kan benytte sig af selvbetjening alle uges dage mellem kl. 7-21. Bogbussen følger den normale køreplan, og der er ikke nogen restriktioner.

Ved den daglige brug af biblioteket skal du ikke vise coronapas, men du skal være opmærksom på, at du skal have et coronapas ved arrangementer på biblioteket.

Dagpasning

Alle dagtilbud fungerer med normale åbningstider.

Genoptræning og corona

Alle hold, med undtagelse af den arbejdsmarkedsrettede træning ("Job og træning), fungerer indtil videre som normalt, og du kan møde op til den træning, du er henvist til. Der bliver taget de nødvendige hensyn under den fysiske genoptræning. 

Hvis du har været ramt af corona og derfor har været sengeliggende i noget tid, kan du desuden have brug for at genoptræne din vejrtrækning og dine muskler. I samarbejde med Region Sjælland kan vi derfor henvise til en række online instruktionsvideoer, som er lavet specielt til dig, der skal genoptræne efter corona. Det er et 12-ugers program bestående af en række forskellige øvelser. Øvelserne finder du hos Helbredsprofilen, Region Sjælland.

Se øvelserne til genoptræning efter sygdomsforløb med corona

Hjemmepleje


Hjemmeplejen kører som normalt, og alle borgere kan forvente at få de ydelser, de normalt modtager. Vil du vide mere, så kontakt enten område Nord eller Syd:
  • Hjemmeplejen Syd dækker i Bedsted, Snedsted, Koldby, Sjørring, Hørdum, Stenbjerg, Vorupør, Sundby, Hundborg, Hurup, Ydby, Boddum, Svankær, Lyngby, Dover, Gettrup, Vestervig og Agger. De kan kontaktes på telefon 99 17 43 60.

  • Hjemmeplejen Nord dækker områderne Thisted, Sennels, Hanstholm, Ræhr, Klitmøller, Frøstrup, Østerild, Øsløs, Vesløs og Hillerslev. De kan kontaktes på telefon 99 17 43 00.

Isolation og isolationsfaciliteter

Hvis du har behov for isolation, er der i Nordjylland lavet aftale med St. Restrup Slotshotel ved Nibe. Der er nogle krav til, hvem der kan komme i betragtning til at benytte faciliteterne, hvilket du kan læse mere om i pjecen "Isolation og isolationsfaciliteter".

Er du testet positiv for COVID-19, eller er der stor risiko for, at du er smittet med COVID-19, og har du ikke mulighed for at isolere dig i eget hjem? Så tilbyder Thisted Kommune ophold på St. Restrup Slotshotel, der pga. coronavirus er oprettet som en isolationsfacilitet.

Som udgangspunkt anbefaler Sundhedsstyrelsen selvisolation i eget hjem, hvis du er smittet med COVID-19, eller at der er stor risiko for, at du er smittet med COVID-19. Du kan komme i betragtning til isolation på St. Restrup Slotshotel, hvis du er testet positiv med COVID-19, eller at der er stor risiko for, at du er smittet med COVID-19, er selvhjulpen og:

  • Deler husstand med en eller flere personer, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19, og som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig afstand fra.

  • Deler husstand med andre personer, som risikere at blive smittet, fordi de har vanskeligt ved at samarbejde med dig om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Det kan for eksempel skyldes, at de har sociale problemer eller en kognitiv funktionsnedsættelse.

  • Deler husstand med mange på et lille areal og/eller ikke har optimal rumadskillelse

Børn og unge under 18 år, der er testet positive med COVID-19, kan kun visiteres til ophold på isolationsfaciliteten med følge fra en voksen fra samme husstand.

Er du omfattet af ovenstående, kan du få tilbudt ophold på isolationsfaciliteten, ved at du kontakter Thisted Kommunes kontaktcenter på tlf. 99171910. Uden for almindelig åbningstid skal du i stedet kontakte 99173957.

Læs mere i pjecen "Visitation til isolationsfaciliteter"

Ledige og Jobcenter Thisted

Receptionen, Jobcenter Thisted, har igen åbent for personligt fremmøde pr. 1. august 2021.

Er du blevet ledig?

Er du blevet ledig og skal ansøge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp, skal du gøre følgende: (OBS: Punktet omkring personlig henvendelse på jobcenteret gælder først fra den 1. august 2021. Indtil da skal du benytte dig af Jobnet).

  • Henvend dig personligt på jobcenteret.
  • Meld dig ledig på Jobnet.
  • Du skal være opmærksom på, at du herudover også skal ansøge om ydelse digitalt på borger.dk
  • Du kan bestille en tid hos ydelseskontoret, hvis du har behov for hjælp til den videre ansøgningsproces.
Indenfor normal åbningstid kan du kontakte Ydelser på telefon 99 17 23 63.

Indenfor normal åbningstid kan du tage direkte telefonisk kontakt til din jobcenterrådgiver. Du kan også sende din rådgiver en mail.

Har du brug for generel rådgivning, skal du kontakte jobcenteret på telefonnummer 99174132.

Myndighedernes hotlines

Har du brug for hurtige svar på spørgsmål om corona, indrejse i Danmark, smitteopsporing (fx hvis du er nær kontakt) er det de myndighedsfælles hotlines, du skal ringe til. Dem finder du numre til på coronasmitte.dk

Gå til oversigt over hotlines

Vaccine program

Vaccinen mod corona er i fuld gang i Thisted Kommune. Vi følger sundhedsmyndighedernes vaccinationsplan, og vaccinen bliver fortrinsvis givet i Munkehallen i Thy. Enkelte borgere får tilbudt vaccinen i hjemmet, mens beboere på plejecentre, udsatte m.v. får den tilbudt på anden vis. 

Læs mere om tilbuddet om corona-vaccination samt få hjælp til transport

Flere oplysninger

Husk, at du også altid kan holde dig opdateret på situationen med coronavirus følgende steder:

Kontaktinfo

Ledelsessekretariatet
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
lese@thisted.dk

Åbningstider:

Man. - ons.
08.00 - 15.00
Tors.
08.00 - 17.00
Fre. 08.00 - 15.00