Tilladelser efter Vandløbsloven og Naturbeskyttelsesloven

Tilladelser efter Vandløbsloven skal offentliggøres og annonceres med fire ugers klagefrist.

Anlægsarbejdet kan først igangsættes efter klagefristens udløb, og kun såfremt der ikke er indkommet klager.

 

Hvad er vandløb?
Vandløb i vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

 

Aktuelle tilladelser kan ses ved at klikke "aktuelle tilladelser" i venstre side: