Mårhund, mink, husmår, måger m.v.

Hvis du har problemer med skadevoldende vildt, for eksempel husmår eller mink, kan du få hjælp til at bekæmpe dem.

Regulering af skadevoldende vildt og invasive arter

Regulering bliver foretaget af Danmarks Jægerforbund.

Det er gratis at få hjælp til at bekæmpe skadevoldende vildt og invasive arter. Dog skal du selv betale kilometerpenge efter aftale med den enkelte reguleringsjæger, dog max efter statens regler.

Du skal henvende dig til en af de lokale reguleringsjægere nedenfor. Alle reguleringsjægere er  udpeget af Danmarks Jægerforbund.

Navn 

Adresse 

Tlf. 

 Mail

 

Martin Poulsen

Stensagervej 9
Tingstrup
7700 Thisted

 

6167 0750

martin@stensagervej.dk

 

Tage Espersen

Marianes Vej 3
Elsted
7752 Snedsted

 

4011 5429

tage-es@hotmail.com

 

H.C. Mikkelsen

Lyngevej 11

7741 Frøstrup

 

2337 5030

loneoghans@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk