Strandrensning

Hvert år indsamler Thisted Kommune mange tons affald fra vores strande. Langt den største del af dette affald kommer fra havet, og bortskaffelsen af dette koster hvert år kommunen mange penge.

Læs om:

Strandrensning 
Thisted Kommune har 92 km strand mod Vesterhavet og Skagerrak og gennemfører hvert år en rensning af strandene der. Denne strandrensning udføres af kommunens driftsafdeling og mange steder sammen med lokale beboerforeninger, skoler, spejdere mv., og uden deres indsats ville det ikke være muligt at holde stranden ren.
Strandrensning er dyrt, og ikke mindst bortskaffelse af de mange tons affald er en stor udgift for kommunen.

På baggrund af et initiativ fra blandt andet Thisted Kommunes miljøafdeling rettede KIMO-Danmark allerede i 2007 en henvendelse til daværende miljøminister Troels Lund Poulsen for at få fjernet den affaldsafgift, kommunerne skal betale af det affald, de samler ind på strandene.

I 2007 blev der i Thisted Kommune indsamlet omkring 150 tons affald, og dette bevirkede en regning til kommunen på omkring 60.000 kr.

Da vi samlede affald på ca. 50 km strand - hvilket må være 10-15 % af den samlede Nordsøkyst - kan vi, med en alt-andet-lige betragtning antage, at der fra Nordsøkommunerne er indbetalt ca. en halv million i afgift til staten. Dette er en omkostning, kommunerne får ved at skabe attraktive strande for turister og andet godtfolk. Disse penge betaler kommunerne altså til staten for at holde strandene rene, og betalingen bliver derfor en slags skat på strandrensning.

Afgiften er tillige helt urimelig, for det er vind og vejr, der bestemmer, om en kommunes strande skal beriges med affald, mens nabokommunen går fri. Herved bliver omkostningen helt uforudsigelig og vilkårlig.

Formanden for KIMO Danmark viceborgmester Jørgen Nørby fra Lemvig Kommune udtaler:  ”Det er ganske urimeligt, at kystkommunerne hvert år har store udgifter til strandrensning. I Danmark ønsker vi at sprede turisterne over hele året for bl.a. at beskytte sårbare kystmiljøer. Efterhånden som turismen spredes bliver behovet for oprensning af strandene større, og dermed bliver de kommunale udgifter også større. Dette er ikke rimeligt for kystkommunerne, og det er endnu mere urimeligt, at kommunerne straffes med urimelige miljøafgifter, når affaldet bortskaffes til forbrænding eller deponi.”.

Se mere her.

Thisted Kommune fortsætter naturligvis med at indsamle affald på strandene, men det er ærgerligt, at affaldsafgiften bevirker, at vi ikke kan rense så mange strande, som vi gerne ville. Vi er derfor meget taknemmelige over, at KIMO har rettet henvendelse til miljøministeren, og vi håber, at fornuften sejrer, og at afgiften på strandaffald straks fjernes.

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk