Udlednings- og nedsivningstilladelser i forhold til Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen

Her kan du se udledningstilladelser ift Spildevandsbekendtgørelsen

6. marts 2019

Tilladelse til etablering af regnvandsbassin, matr. 1x, Hurup By, Hurup, Torvevej, 7760 Hurup

9. januar 2019

Tilladelse til nedsivning af vejvand fra Industrivangen, 7730 Hanstholm, matr. 7ce, Nørtorp, Ræhr.

9. januar 2019

Udledningstilladelse til udledning af overfladevand fra køreareal til rørlagt vandløb, Tilsted Bæk, matr. 102u, Thisted Markjorder

4. juli 2018

Sjørring. Tilladelse til etablering af regnvandsbassin og udledning af regnvand, Sperring Sø Kanal, Sjørringvigvej 20, 7700 Thisted

30. juni 2017

Jannerup. Tilladelse til udledning af tagfladevand og overfladevand til regnvandsbed, Jannerupvej 12, 7700 Thisted 

27. juni 2017

Thisted. Etablering af regnvandsbassin og udledningstilladelse til Bækken Thisted.

23. marts 2017

Østerild. Separering af regn- og spildevand. Etablering af regnvandsbassin, Østerild Bæk, etape 3. Udledningstilladelse

1. marts 2017

Kunststofgræsbane i Koldby. Udledningstilladelse til Trædholm Bæk.

28. juni 2016

Kløv Kær 6, 7700 Thisted. Udledningstilladelse i forbindelse med etablering af hævet nedsivningsanlæg

24. april 2016

Hurup. Separering af regn- og spildevand. Etablering af regnvandsbassin, Visby Å. Udledningstilladelse

15. april 2016

Østerild. Separering af regn- og spildevand. Etablering af regnvandsbassin, Østerild Bæk. Udledningstilladelse

8. december 2015

BaneDanmark. Udledningstilladelse i forbindelse med etablering af ny grusvej, matr. 6dr, Snedsted By, Snedsted

 

14. september 2015

Blue Flavour. Udledningstilladelse i forbindelse med etablering af algeopdræt, Nordre Strandvej, 7730 Hanstholm

 

8. maj 2015

 Synopalhavnen Thisted. Ændret placering af regnvandsudledning. Udledningstilladelse

 

24. april 2015

Mommervej, Vesløs. Separering af regn- og spildevand. Etablering af regnvandsbassin, Rissenggrøften. Udledningstilladelse.