Spildevandsplan

Spildevandsplan 2016 – 2021

Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2016 vedtaget en ny spildevandsplan.

Spildevandsplan og den tilhørende screening for miljøvurdering kan du se på Spildevandsplan 2016-2021


Se afgørelse om ikke-VVM pligt 

Tillæg til spildevandsplanen 

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2021

Tillægget omfatter ændring af kloakeringsform for de sidste ejendomme på Kirkevej, Ådalen og Toftegade, Hurup. Oplandet er et fælleskloakeret område, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledning til pumpestationen på Brandsholmvej. Området ønskes udlagt til fremtidig separatkloakering.

Se tillæg nr. 1. Separering af del af Kirkevej, Hurup. 

 

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2016 - 2021

Tillæg nr. 2, omfatter ændring af kloakeringsform for kloakoplandet T 240B, Tviskjær, Tilsted. Ifølge den gældende spildevandsplan ønskes oplandet udlagt til fremtidig separatkloakering.

Se tillæg nr. 2 her


Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2016 - 2021


Tillægget omfatter ændring af kloakeringsform for kloakoplandet KKl 1A ved Stågbak og Tuerbak, Klitmøller. Ifølge den gældende spildevandsplan ønskes oplandet udlagt til spildevandskloakering.

Se tillæg nr. 3 her

Forslag til tillæg nr. 4 til spildevandsplan 2016 - 2021

Offentliggørelse d. 16. januar 2019. Klagefrist d. 13. marts 2019.

Dette forslag omfatter fastsættelse af kloakeringsform for udvidelse af Hanstholm Havn og de omkringliggende arealer tilhørende Hanstholm Havn. Ændringer i tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den ny lokalplan 3-007 for Hanstholm Havn.

Se forslag til tillæg nr. 4 her

Forslag til tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2016 - 2021

Offentliggørelse d. 5. februar 2019. Klagefrist d. 2. april 2019.

Dette forslag omfatter fastsættelse af kloakeringsform for aflastningsområde ved Østerbakken og Leopardvej i Thisted. Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen, tillæg nr. 2 til kommuneplanen og den ny lokalplan 1-027 for området.

Se forslag til tillæg nr. 5 her

Forslag til tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2016 - 2021


Offentliggørelse d. 12. marts 2019. Klagefrist d. 7. maj 2019.

Dette forslag omfatter fastsættelse af kloakeringsform for nyt boligområde ved Vangvej i Klitmøller. Tillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem spildevandsplanen og den ny lokalplan 8-008 for området.

Se forslag til tillæg nr. 6 her

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk