Spildevandsplan

Spildevandsplan 2016 – 2021

Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2016 vedtaget en ny spildevandsplan.

Spildevandsplan og den tilhørende screening for miljøvurdering kan du se på Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til spildevandsplanen


Se afgørelse om ikke-VVM pligt 

 

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2021

Tillægget omfatter ændring af kloakeringsform for de sidste ejendomme på Kirkevej, Ådalen og Toftegade, Hurup. Oplandet er et fælleskloakeret område, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledning til pumpestationen på Brandsholmvej. Området ønskes udlagt til fremtidig separatkloakering.

Se tillæg nr. 1. Separering af del af Kirkevej, Hurup.

 

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2016 - 2021

Tillæg nr. 2, omfatter ændring af kloakeringsform for kloakoplandet T 240B, Tviskjær, Tilsted. Ifølge den gældende spildevandsplan skal oplandet spildevandskloakeres og området ønskes udlagt til fremtidig separatkloakering.

Se tillæg nr. 2 her

Forslag til tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2016 - 2021

Offentliggørelse d. 14. juni 2018. Klagefrist d. 9. august 2018.

Tillægget omfatter ændring af kloakeringsform for kloakoplandet KKl 1A ved Stågbak og Tuerbak, Klitmøller. Ifølge den gældende spildevandsplan skal spildevand fra boliger indenfor oplandet nedsives. Ved vedtagelse ønskes området udlagt til fremtidig spildevandkloakering.

Forslag til tillæg nr 3

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk