Spildevandsplan

Spildevandsplan 2016 – 2021

Kommunalbestyrelsen har den 20. september 2016 vedtaget en ny spildevandsplan.

Spildevandsplan og den tilhørende screening for miljøvurdering kan du se på Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til spildevandsplanen


Se afgørelse om ikke-VVM pligt 

 

Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2016 - 2021

Tillægget omfatter ændring af kloakeringsform for de sidste ejendomme på Kirkevej, Ådalen og Toftegade, Hurup. Oplandet er et fælleskloakeret område, hvor spildevand og regnvand ledes i samme ledning til pumpestationen på Brandsholmvej. Området ønskes udlagt til fremtidig separatkloakering.

Se tillæg nr. 1. Separering af del af Kirkevej, Hurup.

 

Tillæg nr. 2 til spildevandsplan 2016 - 2021

Tillæg nr. 2, omfatter ændring af kloakeringsform for kloakoplandet T 240B, Tviskjær, Tilsted. Ifølge den gældende spildevandsplan ønskes oplandet udlagt til fremtidig separatkloakering.

Se tillæg nr. 2 her


Tillæg nr. 3 til spildevandsplan 2016 - 2021


Tillægget omfatter ændring af kloakeringsform for kloakoplandet KKl 1A ved Stågbak og Tuerbak, Klitmøller. Ifølge den gældende spildevandsplan ønskes oplandet udlagt til spildevandkloakering.

Se tillæg nr. 3 her

Kontaktinfo

Plan og Miljø
Kirkevej 9
7760 Hurup
Telefon: 99 17 17 17
Fax: 99 17 21 54

E-mail:
Plan: plan@thisted.dk
Miljø: miljo@thisted.dk