Separatkloakering

Thisted Kommune vil i samarbejde med Thisted Vand have regn- og spildevand i to forskellige ledningssystemer. Det skal blandt andet reducere risikoen for oversvømmelser samt miljøbelastning af vandløb, søer og hav.

Formålet med separatkloakering

Separatkloakering eller kloakseparering betyder, at spildevand fra husholdningerne og regnvand opdeles i hver sin kloakledning i stedet for at løbe i den samme ledning. Spildevandet løber fortsat til et renseanlæg, hvorimod regnvandet løber direkte til vandløb, søer eller havet (recipient).

Det giver en række fordele at separere spildevand og regnvand. Separeringen betyder, at vi:

  • reducerer risikoen for oversvømmelse i boligområder
  • reducerer risikoen for oversvømmede kældre ved kraftige regnskyl
  • sikrer bedre rensning og drift af renseanlæggene, da regnvandet ikke længere belaster disse men i stedet ledes til vandløb, søer og havet
  • mindsker mængden af vand, der skal pumpes til renseanlæggene
  • reducerer forurening af recipienter fra overløb på fællessystemet
  • højner hygiejnen i recipienten grundet færre eller ingen overløb.

 

- Der er dog et stort MEN i forhold til vandmiljøet, for regnvandskloakken leder vandet urenset til vandløb, søer og havet. Spildevand hører med andre ord ikke hjemme i regnvandskloakken. Det betyder, at man bør undlade for eksempel at afrense havemøbler på steder, hvor det beskidte vand løber ud i regnvandskloakken. Eller at hælde det beskidte vand efter vinduespudsning i regnvandskloakken, som jo leder vandet udenom renseanlægget og direkte ud i vandmiljøet.

 

- Tænk også på miljøet, når du vasker bil hjemme i indkørslen eller ved kantstenen. Vaskevandet sætter kurs mod kloakken og ender dermed – hvis der er lavet kloakseparering – urenset i vandmiljøet. Det er betænkeligt, fordi vaskevandet kan indeholde blandt andet olie, tungmetaller, vaskemidler og plastblødgørere.

 

- Informationskampagnen vaskbilmedomtanke.nu sætter fokus på, at hjemmevask af biler er skadelig for miljøet, og kampagnens budskab er, at man af hensyn til miljøet ikke bør vaske bilen hjemme. Læs mere på www.vaskbilmedomtanke.nu


Se tegnefilmen på: http://vaskbilmedomtanke.nu/download-materiale/ og forstå på to et halvt minut, hvorfor man ikke skal hælde hvad som helst i regnvandskloakken!