Udlændinge i Thy

I Thisted Kommune har vi erfaring med at arbejde med mennesker fra hele verden.
Afhængig af opholdsgrundlag kan borgere med udenlandsk oprindelse og deres børn placeres i forskellige kategorier.

Ifølge Danmarks Statistik bor 3656 udlændinge og efterkommere i Thisted Kommune (1. kvartal, 2019). Dette svarer til knap 8,4 % af Thisted Kommunes befolkning med cirka 4 % fra vestlige lande og cirka 4,4 % fra ikke vestlige lande.

Oversigt over fire typer af integrationsborgere

Hvor mange flygtninge modtager vi?


Denne tabel viser antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der blev modtaget af Thisted Kommune mellem 2014 og 2018.
 

År

2014

2015

2016

2017

 2018

Al flygtninge og familiesammenførte til flygtninge modtaget

140

185

128

65

 19

Flygtninge

92

111

72

24

 7

Voksne

72

89

43

15

 7

Børn

20

22

29

9

 0

Familiesammenførte til flygtninge

48

74

55

41

 12

Voksne

12

24

23

11

 6

Børn

36

50

32

30

 6

Kontaktinfo

Børne- og Familierådgivningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: bff@thisted.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Ringvejen 34
7700 Thisted
Telefon: 99 17 41 87
E-mail: ppr@thisted.dk
Postadresse: Børne- og Familieforvaltningen, Asylgade 30, 7700 Thisted