Udlændinge i Thy

I Thisted Kommune har vi erfaring med at arbejde med mennesker fra hele verden.
Afhængig af opholdsgrundlag kan borgere med udenlandsk oprindelse og deres børn placeres i forskellige kategorier.

Ifølge Danmarks Statistik bor 3033 udlændinge i Thisted Kommune (1. kvartal, 2018). Dette svarer til knap 6,9 % af Thisted Kommunes befolkning med cirka 3,4 % fra vestlige lande og cirka 3,4 % fra ikke vestlige lande.

Oversigt over fire typer af integrationsborgere

Hvor mange flygtninge modtager vi?


Denne tabel viser antallet af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der blev modtaget af Thisted Kommune mellem 2013 og 2017. I 2017 modtog Thisted Kommune primært flygtninge fra Iran og Afghanistan fra danske asylcentrene. Til gengæld hovedparten af familiesammenførte til Thisted Kommune i 2017 kom fra Eritrea.
 

År

2013

2014

2015

2016

2017

Al flygtninge og familiesammenførte til flygtninge modtaget

65

140

185

128

65

Flygtninge

49

92

111

72

24

Voksne

36

72

89

43

15

Børn

13

20

22

29

9

Familiesammenførte til flygtninge

16

48

74

55

41

Voksne

4

12

24

23

11

Børn

12

36

50

32

30

Kontaktinfo

Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 42 41
E-mail: asylintegration@thisted.dk