Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab skal du deltage i en grundlovsceremoni.

Læs om:

For at få dansk statsborgerskab er det en betingelse at medvirke i en grundlovsceremoni, hvor formålet er at højtideligholde og markere erhvervelsen af det danske statsborgerskab.

Ceremonien finder sted i kommunerne efter at lovforslaget om indfødsrets meddelelse er vedtaget af Folketinget.

Kommunerne har ansvaret for at afholde ceremonierne mindst to gange om året. Ceremonierne skal finde sted tidligst en måned efter og senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse. Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Næste grundlovsceremoni i Thisted Kommune

Datoen for den næste grundlovsceremoni er endnu ikke fastlagt.

Det kommende lovforslag om indfødsrets meddelelse er endnu ikke fremsat.

Når Folketinget har vedtaget den næste lov om indfødsrets meddelelse, så fastlægger Thisted Kommune en dato.

Dato og tilmelding vil fremgå af denne side.

Ceremonien foregår på Det Gamle Rådhus, Store Torv 4, 1. 7700 Thisted. Er du eller dine gæster gangbesværet, er der mulighed for at benytte elevatoren. Indgangsdøren til elevatoren er fra Vestergade.

Hvem kan deltage?
Ansøgere som har modtaget orienteringsbrev vedrørende grundlovsceremoni fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Du skal kun deltage i én grundlovsceremoni.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde Grundloven, og udveksle håndtryk med borgmesteren. Du vil herefter få udleveret dit statsborgerretsbevis.

Legitimation og blanket
Til ceremonien skal du medbringe legitimation med foto. Det skal være en af disse tre typer:

1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed et andet land end de i punkt 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Før grundlovsceremonien
Forinden du kan deltage i en grundlovsceremoni, skal du indsende en tro- og loveerklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet om eventuelle kriminelle forhold.

Tro- og loveerklæringen skal udfyldes og kan med fordel indsendes til ministeriet samme dag, som du tilmelder dig til deltagelse i ceremonien. Du kan nemlig ikke deltage i grundlovsceremonien, hvis ikke erklæringen er modtaget i ministeriet før ceremonien.

Kontaktinfo

Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag-onsdag              
Torsdag
Fredag
10-14:30
10-17:00
10-12:00


Telefontider:

Mandag - onsdag       08.00 - 15.00
Torsdag                     08.00 - 17.00
Fredag                       08.00 - 13.00