Digital Post

På denne side kan du læse om, hvad Digital Post er. Du kan også finde forskellige vejledninger, hvis du har svært ved det digitale, og du kan læse om, hvordan du kan blive fritaget for at modtage digital post fra det offentlige.

1. november 2014 blev det lovpligtig at kunne modtage Digital Post fra det offentlige. Denne dato skete der derfor en automatisk tilmelding af alle over 15 år med dansk bopæl og CPR-nummer, som ikke inden 1. november 2014 selv havde tilmeldt sig eller var blevet fritaget fra Digital Post.

Det betyder, at offentlige myndigheder nu sender digitale meddelelser til dig. Det er dit ansvar at huske at tjekke din Digitale Post.

De borgere, der er i stand til at modtage posten digitalt, skal. De borgere, der ikke er i stand til at modtage posten digitalt, og lever op til mindst én af fritagelsesgrundene, kan blive fritaget og fortsætte med at modtage post fra det offentlige i papir som hidtil.

Hvis du er registreret som uden fast bopæl eller udrejst af landet, er du ikke automatisk blevet tilmeldt, men fritaget.

Hvad er Digital Post?

Digital Post fra offentlige myndigheder er den samme slags breve, som du allerede modtager i din fysiske postkasse fra fx kommunen, sygehuset eller SKAT. Det kan være patientindkaldelser, besked om plads til dit barn i en daginstitution, synsindkaldelse eller personlige skattesager.

Private virksomheder, som forsikringsselskaber og banker, sender også digital post til deres kunder. Her kan det være fx opgørelser eller kontoudtog. Forskellen fra traditionel papirpost og en e-mail er, at Digital Post skal modtages og læses på en sikker hjemmeside på internettet.

Du kan læse din digitale post fra det offentlige på borger.dk eller e-Boks.dk. Al digital post bliver sendt krypteret. Det betyder, at sikkerheden er meget høj – også højere end ved almindelig papirpost eller e-mails.

Gå til digital post på borger.dk

Gå til e-boks

Hjælp til digital post

På borger.dk's side om Digital Post kan du finde en række vejledninger, der hjælper dig med at bruge Digital Post. Du kan også finde en række videoer, der illustrer brugen af Digital Post, på borger.dk's Youtube-kanal.

Gå til borger.dk's vejledninger om Digital Post

Få hjælp ved de digitale piloter 

Hvis du har svært ved det digitale, er der hjælp at hente på bibliotekerne, Borgerservice og -Ydelser samt ved de digitale piloter.

Alle steder kan uddannede frivillige eller medarbejdere hjælpe dig eller guide dig videre.

Få hjælp på biblioteket

På bibliotekerne kan du også få råd og vejledning om digital post i hele den betjente åbningstid – har du brug for ekstra tid, så prøv IT-værkstedet på biblioteket. 

Læseadgang - Du kan give andre rettighed til at læse din digitale post

Du kan give en anden, fx et familiemedlem, adgang til at læse din digitale post for dig, hvis du ikke selv har mulighed for det. Læseadgangen kan være en god løsning for både dig og dine pårørende. Dog er det vigtigt at huske, at det overordnet er dit ansvar, at posten bliver læst.

Fritagelse

Hvis du ikke er i stand til at modtage posten digitalt, kan du blive fritaget, hvis du opfylder mindst en af fritagelsesgrundene.

Læs mere om at blive fritaget fra digital post

Selvbetjening

Kontaktinfo

Borgerservice
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
Bestil tid i borgerservice

Åbningstider:

Mandag-onsdag              
Torsdag
Fredag
10-14:30
10-17:00
10-12:00


Telefontider:

Mandag - onsdag       08.00 - 15.00
Torsdag                     08.00 - 17.00
Fredag                       08.00 - 13.00