Børn i familier med alkoholproblemer

Thisted Kommune ønsker at være med til at sætte fokus på børn, som vokser op i familier med alkoholproblemer

I Danmark skønnes minimum 122.000 børn at vokse op i en familie med alkoholproblemer.

Alkoholproblemer går ikke kun ud over den, der drikker, men påvirker hele familien. Et alkoholproblem kan påvirke forældreevnen og medføre, at barnet lever i en verden præget af hemmelighed, uforudsigelighed, manglende forældrekontakt og nærhed.

Børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, er i særlig risiko for selv at udvikle alkoholproblemer og få psykosociale lidelser.

Men som barn og ung ved man ikke altid, hvad man skal gøre ved det.

I Behandlerhuset kan du og dine børn få tilbudt en børne- og familiesamtale ved en konsulent. Konsulenten træffes på telefon 99 17 25 60 og 99 17 25 75.