Takster for børnepasning

Herunder finder du gældende takster for børnepasning.

Forældrebetaling vedrørende børnepasning i 2017

Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri, derfor udbetales der ikke tilskud i juli måned.

Der ydes 50% søskendetilskud til det billigste pasningstilbud.

Se de gældende takster for skolefritidsordninger 2017 (SFO) 

 2017 - TAKSTER - DAGTILBUD

  Pr. 1/1 - 2017
Dagpleje  
Heldags  2.730
   
Institutioner           
 0 - 2 årige heldags 3.501
 0 - 2 årige halvdags (25 timer) 2.100
 3 --> årige heldags 1.750
 3 --> årige halvdags (25 timer) 1.050
   
 Madordninger i institutioner  
 0 - 2 årige Inkl. i prisen
 3 --> årige* 450
 Maksimal forældrebetaling til frugtordninger. 70 
   
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der madordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
 
   
Privat pasning (børnepasser, ung pige i huset) Pr. 1/1 - 2017
0 - 2 årige heldags**  6.142
3 --> årige heldags**  3.888
**) maksimumtilskud til forældre   
   
Puljeordninger  
Heldags:
 
Bruttoudgift pr. plads pr. md.  6.252
Tilskud pr. plads pr. md.  4.689
Forældrebetaling pr. heldagsplads pr. md.  1.563
   
Halvdags:
 
Bruttoudgift pr. plads pr. md.  3.125
Tilskud pr. plads pr. md.
2.344
Forældrebetaling pr. halvtidsplads pr. md.
781

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
onsdag
 10.00 - 14.00

Torsdag
 
 10.00 - 16.30

Fredag

 10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Fredag
  8.00 - 10.00

Torsdag
 
  15.00 - 17.00