Takster for børnepasning

Herunder finder du gældende takster for børnepasning.

Forældrebetaling vedrørende børnepasning i 2018

Betaling i 11 måneder, juli måned er betalingsfri, derfor udbetales der ikke tilskud i juli måned.

Der ydes 50% søskendetilskud til det billigste pasningstilbud.

Se de gældende takster for skolefritidsordninger 2018 (SFO) 

 2018 - TAKSTER - DAGTILBUD

  Pr. 1/1 - 2018
Dagpleje  
Heldags  2.750
   
Institutioner           
 0 - 2 årige heldags 3.660
 0 - 2 årige halvdags (25 timer) 2.196
 3 --> årige heldags 1.830
 3 --> årige halvdags (25 timer) 1.098
   
 Madordninger i institutioner  
 0 - 2 årige Inkl. i prisen
 3 --> årige* 450
 Maksimal forældrebetaling til frugtordninger. 70 
   
*) Beløbet betales i de institutioner hvor der madordning.
Taksten er pr. måned.
Juli måned er betalingsfri for alle tilbud.
 
   
Privat pasning (børnepasser, ung pige i huset) Pr. 1/1 - 2018
0 - 2 årige heldags**  6.188
3 --> årige heldags**  4.066
**) maksimumtilskud til forældre   
   
Puljeordninger  
Heldags:
 
Bruttoudgift pr. plads pr. md.  6.407
Tilskud pr. plads pr. md.  4.805
Forældrebetaling pr. heldagsplads pr. md.  1.602
   
Halvdags:
 
Bruttoudgift pr. plads pr. md.  3.203
Tilskud pr. plads pr. md.
2.402
Forældrebetaling pr. halvtidsplads pr. md.
801

Kontaktinfo

Dagtilbudsafdelingen
Børne- og Familieforvaltningen
Asylgade 30
7700 Thisted
Telefon: 99 17 17 17
E-mail: dagtilbud@thisted.dk

Åbningstider:

Mandag -
Onsdag
 
10.00 - 15.00

Torsdag
 
10.00 - 17.00

Fredag

10.00 - 13.00

Telefontider:

Mandag -
Onsdag

8.00 - 15.00

Torsdag
 
8.00 - 17.00

Fredag
 
8.00 - 13.00