Generelt

Generelt om pasningstilbud


Thisted Kommune har en bred vifte af pasningstilbud for børn inden skolealderen.
Både kommunale, selvejende og private institutioner, kommunale dagplejere, puljeordninger. Derudover giver vi tilskud til private børnepassere og ung pige i huset.
Thisted Kommune giver ikke tilskud til forældre, der ønsker at passe deres eget barn.

Du kan læse mere om hvordan pasningstilbuddene administreres, blandt andet om pasningsgaranti, søskendefordel, pasning over kommunegrænsen og meget andet i Administrationsgrundlaget for Pladsanvisningen.

» Læs Administrationsgrundlaget for Pladsanvisningen her.


Opskrivning til plads i vuggestue, børnehave, integreret institution samt dagpleje


Opskrivning til venteliste skal ske via den digitale selvbetjeningsløsning.
Link til de Digitale selvbetjeningsløsning: Digital selvbetjeningsløsning (åbner i et nyt vindue)

Pladsanvisningen kan kontaktes via e-mail på dagtilbud@thisted.dk eller telefon: 99 17 22 81.
Der er også hjælp til selvbetjeningsløsningen via Den Digitale Hotline på telefon: 70 20 00 00.  


Pasningsgaranti


Thisted Kommune er forpligtet til at anvise dig en plads til dit barn senest 12 uger før behovsdato. 
I andre tilfælde har kommunen en frist på 12 uger til at skaffe dig en plads, men vi vil anstrenge os for at hjælpe dig hurtigere, hvis det er muligt.
Pasningsgaranti indebærer ikke garanti for en plads i et bestemt pasningstilbud. I Thisted Kommune benytter vi dagplejen til at opfylde vores pasningsgaranti.


Forældreindflydelse


I oktober 2015 godkendte Børne- og Familieudvalget en styrelsesvedtægt, gældende pr. 1. januar 2016, vedrørende forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner i Thisted Kommune.
Forældreindflydelsen er fastlagt efter dagtilbudsloven og organiseret i henhold til ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet, som pr. 1. januar 2012 udgør områdeledelse.
Der findes to områdeinstitutioner i Thisted Kommune - område 1 og område 2 - hver områdeinstitution fungerer som samlende enhed for mellem 9 -11 daginstitutioner.
I den enkelte daginstitution er der ansat en pædagogisk leder, som refererer ind til områdelederen for pågældende område.
Dette vil sige, at der etableres en områdeforældrebestyrelse under hver af de to områdeinstitutioner. Herudover oprettes et forældreråd i den enkelte daginstitution.

» Læs styrelsesvedtægten for områdeinstitutioner og daginstitutioner.