Velfærdsteknologi

I Thisted Kommune vil vi gerne støtte dig i det gode hverdagsliv. Vi tror på, at det giver kvalitet og frihed at klare sig selv så længe som muligt. I den forbindelse arbejder vi med forskellige velfærdsteknologier, der kan øge kvaliteten samtidig med at du eller din pårørende bliver mere selvhjulpen.
Vi arbejder bl.a. med:
  • Hjælp til at kunne spise selv
  • Vasketoiletter
  • Bedre hjælpemidler til støttestrømper
  • Hjælpemidler til forflytninger
  • Hjælpemiddel til selv at kunne dryppe sine øjne

Hjælpemidlerne skal støtte dig eller din pårørende til en nemmere og bedre hverdag. De fleste hjælpemidler er ganske simple og lige til at tage i brug. For eksempel kan en lille plastichætte gøre, at du selv kan dryppe dine øjne. Andre hjælpemidler er el-drevne og tekniske, men vi hjælper dig med at lære og bruge de forskellige ting. 

Arbejdsmetode
Arbejdet med at finde, afprøve og implementere nye velfærdsteknologier foregår i tæt samarbejde med personalet i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, samt personalet på de forskellige institutioner.

Etik
Vi snakker altid med den borger, der skal i gang med at bruge et nyt hjælpemiddel. Nogle gange, er der også mulighed for at prøve hjælpemidlet sammen med en af vore dygtige fagpersonaler.
Personalets arbejdsmiljø prioriteres højt i Thisted Kommune, og derfor har vi fokus på, hvordan hjælpemidlerne kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet.

Vision
Visionen med velfærdsteknologi er at: ”Sammen skaber vi rammen om det gode hverdagsliv.” Velfærdsteknologierne afprøves og udvikles i fællesskab med medarbejdere og borgere, der bruger teknologierne, da det er dem og deres behov, der skal imødekommes.

Typer af hjælpemidler
Vi har afprøvet og implementeret en række hjælpemidler, som kan gøre hverdagen nemmere for dig. Du kan læse mere om teknologierne ved at vælge et af emnerne herunder.
 

Lidt af hvert og gode kontakter
Hvis du ønsker at søge mere information om hjælpemidlerne, kan du søge i ”Hjælpemiddelbasen” på følgende link:

www.hmi-basen.dk

Hvad er det?

Hjælpemiddelbasen er en god hjemmeside, hvor de fleste af hjælpemidlerne er beskrevet med ord, billeder og videoer. Hjemmesiden er meget brugervenlig og ikke vanskelig at finde rundt i. Du kan søge efter det hjælpemiddel du ønsker, ved at skrive på hjemmesidens søgefelt.

Du har mulighed for selv at købe nogle af produkterne ved mange af hjælpemiddelfirmaerne, som hjemmesiden kan viderestille dig til.

Hvordan får jeg det?

Nogle af hjælpemidlerne kan du få bevilget af kommunen, mens der vil være andre du selv skal købe.

  • En del af hjælpemidlerne er gængse forbrugsgoder og dem skal du købe selv.
  • En del af hjælpemidlerne kan søges som et personligt hjælpemiddel efter gældende lovgivning for dette. Søg på www.borger.dk og følg vejledningen her.
  • En del af hjælpemidlerne kan søges som arbejdsmiljø hjælpemidler, hvis du har eksterne hjælpere i dit hjem. Personalet vil i så fald søge hjælpemidlerne efter aftale med dig.
  • En del af hjælpemidlerne kan måske bevare dine muligheder for at være selvhjulpen længere tid, og kan bevilges efter samme lov som når man visiteres til hjemmehjælp.

Vil du vide mere?

Så henvend til dig gerne til Maria Byskov Kjær, udviklingskonsulent på mabk@thisted.dk eller på telefon 21 38 47 78.