Coronavirus

Hold dig opdateret på situationen med coronavirus i Thisted Kommune

Tilsyn med sundheds-og ældreområdet

Tilsynsrapporterne fra sidst udførte tilsyn på Sundheds- og ældreområdet.
For at sikre kvaliteten på plejecentrene og i hjemmeplejen føres der forskellige tilsyn.
  • Kommunalt tilsyn med de private leverandører, hjemmeplejen og plejecentrene. Udføres én gang årligt. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af den praktiske hjælp og personlig pleje.
  • Risikobaseret tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed udpeger hvert år enkelte plejecentre og/eller hjemmeplejeteams, som de udfører tilsyn på. Tilsynene drejer sig om kvaliteten af sundhedslovsydelser, altså sygeplejefaglige ydelser.
Retningslinje for tilsyn i hjemmeplejen og hos private leverandører 2019

Kommunale tilsyn

- Dragsbækcentret 2021
- Fjordglimt 2021
- Fyrglimt 2021
- Kastaniegården 2021
- Klitrosen 2021
- Kløvermarken 2021
- Kristianslyst 2021
- Vibedal 2021
- Sct. Thøgersgård 2021
- Solgården 2021
- Solhjem 2021
- Trye 2021
- Åbakken 2021


- Team Midtthy 2021
- Team Nordthy/Hannæs 2021
- Team Sydthy 2021
- Team Thisted Østby 2021Risikobaseret tilsyn

Hjemmeplejen Syd, Team Hurup
Solhjem


Social- og plejefagligt tilsyn

Kløvermarken

Fyrglimt
Sct. Thøgersgaard 2019
Vibedal 2019